Aktivní Domeček

Aktivní Domeček vznikl jako inspirace ze zahraničí, jelikož v ČR nebyl k zakoupení. Proto tu byl nápad na samovýrobu. Udělali jsme si vlastní návrh, jak bude domeček vypadat a pustili jsme se do výroby. Když došlo na samotné umístění Aktivního Domečku do herničky pro děti, přišel nápad sdílet naše aktivity na Instagramu. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a poptávka byla větší a větší. Tím, že jsme na svých dětech viděli, jak je pro ně tato skříňka velkým přínosem, rozhodli jsme se, že se pustíme do výroby i pro ostatní děti.

Proto neváhejte a dopřejte svým dětem dárek, který jim při správném používání vydrží roky. 

A věřím, že i většině maminek přinese potěšení při pohledu na tak designový a jedinečný kus nábytku.


O mě

Vzdělání: Vyšší a střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Rekvalifikace: Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), Mladá Boleslav

Zaměstnání:

Od roku 2008 Pedagog MŠ Letců
Od roku 2014 Zástupkyně ředitelky MŠ Letců
Od roku 2015 Ředitelka Mateřských škol Praha-Kbely
Od května roku 2017 na mateřské a rodičovské dovolené se dvěma dětmi

Hudební studium:
• Hra na klavír (Ukončen první cyklus v ZUŠ Marie Podvalové)
• Hra na zobcovou flétnu (Čtyřleté studium na Střední pedagogické škole)
• Sólový zpěv (ZUŠ Marie Podvalové)
• Sborový zpěv (CAMERATA)

Pedagogické působení a organizace týdenních škol v přírodě:
• 2008/2009 Chlum u Třeboně
• 2010/2011 Máchovo jezero
• 2011/2012 Nepřívěc u Sobotky
• 2012/2013 Nepřívěc u Sobotky

Absolvované kurzy akreditované MŠMT, osvědčení:
• Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u děti v MŠ a u žáků ZŠ (2008 / UC)
• Ekoateliér -Praktický kurz tvořivé recyklace, Podzimní listí (2009 / Portál)
• Ekoateliér - Praktický kurz tvořivé recyklace, Vánoce (2009 / Portál)
• Logopedická prevence u dětí v MŠ (2010 / Portál)
• Ekoateliér - Praktický kurz tvořivé recyklace, Šťastná a veselá přáníčka (2010 / Portál)
• Pohybový seminář - jarní roztančení (2011 / Portál)
• Ekoateliér, Sto inspirací (2011 / Portál)
• Kreativní tvoření (2011 / Portál)
• Písnička jako cesta k poznání světa (2011 / Portál)
• Jóga s dětmi - základní (2012 / Portál)
• Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ (2012 / Portál)
• Grafomotorika a rytmická cvičení (2012 / Portál)
• Environmentální výchova v MŠ (2013 / Portál)
• Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku (2013 / Portál)
• Od Martina po Matěje (2013 / Portál)
• Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání (2013 / Portál)
• Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti (2014 / Portál)
• Netradiční výtvarné techniky (2014 / Portál)
• Předmatematické dovednost (2014 / Portál)
• BOZP a PO pro vedoucí pracovníky (2015 / MŠ Letců)
• Novinky v oblasti personální a mzdové agendy pro účetní a hospodářky škol (2015 / Praha)
• Mateřská škola v roce 2015 - konference (2015 / Praha, Verlag Dashöfer)
• Jak zpracovat dokumentaci v MŠ
• Zákon o registru smluv a první praktické zkušenosti s uveřejňováním

Akreditované certifikáty:
• První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (2012 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
• Stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD- MAXÍK
(2014 / Vzdělávací instituce DVPP, Praha 4)
• Fyzioterapie: Senzomotorická cvičení - příprava dětí pro školní docházku
(psaní, čtení) po tělesné stránce (2014 / Rehabilitace, Praha 10)
• První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (Září 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)
• První pomoc u kojenců a dětí - KIDS (Březen 2014 / SHOCK, ve spolupráci s FN Brno)

Autorka projektů "Jarní Jarmark - Spolu dětem" (více níže PDF)

Organizace a realizace charitativní akce zaměřené na podporu sociálních a zdravotních institucí


• Výtěžek v roce 2012 věnován "Dětskému domovu v Dolních Počernicích"
• Výtěžek v roce 2013 věnován "Neonatologickému centru na Bulovce"
• Výtěžek v roce 2014 věnován "Zrakově postiženým dětem, Škola Jaroslava Ježka"
• Výtěžek v roce 2015 věnován "Sluchově postiženým dětem, MŠ Holečkova"

 

Inna

Zakladatelka